در شب چهارشنبه سوری :

حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ در مرکزنگهداری کودکان بی سرپرست نور امید

حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ در مرکزنگهداری کودکان بی سرپرست  نور امید
فرماندار شاهین دژ ازمرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نور امید شاهین دژدر شب چهارشنبه سوری بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: "حسین زاده" فرماندار شهرستان شاهین دژعصر امروز در آستانه پایان سال  بهمراه  فرماندهی انتظامی و جانشین ناحیه مقاومت بسیج و معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری با حضور در مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نور امید  ضمن دیدار صمیمی با کودکان از بخش‌های مختلف این مرکز بصورت میدانی بازدید  نمود.
فرماندار شهرستان شاهین دژدر این بازدید با استماع مسائل ومشکلات مرکز از سوی هیات امنا دستورات لازم در جهت حل  و پیگیری آنها وتامین ملزومات اساسی مرکز وبرخی کمبودها را صادر کرد.