بمناسبت هفته منابع طبیعی :

دیدار رئیس وکارکنان منابع طبیعی با فرماندار شهرستان شاهین دژ

دیدار رئیس وکارکنان منابع طبیعی  با فرماندار شهرستان شاهین دژ
کارکنان ورئیس منابع طبیعی با فرماندار شاهین دژ دیدار نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت :در این دیدار آذین پور فرماندارشهرستان شاهین دژبا تبریک فرارسیدن هفته منابع طبیعی و قدردانی از تلاشهای رئیس و کارکنان اداره منابع طبیعی، توسعه یافتگی هر کشور را در حفظ و حراست از منابع طبیعی دانسته و خواستار جدیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در حفظ وحراست ازمنابع طبیعی شدند.

فرماندار شهرستان با تاکید بر فرهنگ سازی گفت:منابع طبیعی ثروت عمومی است و همه باید تلاش کنند تا این ثروت ملی حفظ شده و به نسل های آینده انتقال داده شود.

وی در پایان خواستار تلاش مضاعف در جهت ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی وآبخیزداری در شهرستان شدند.