عملیات اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی یک مگاوتی کشاورز با حضور معاون استاندار آغاز شد

عملیات اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی یک مگاوتی کشاورز با حضور معاون استاندار آغاز شد

عملیات اجرایی  طرح نیروگاه خورشیدی یک مگاوتی کشاورز با حضور معاون  استاندار آغاز شد
عملیات اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی شهر کشاورز با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی ,فرماندار واعضای شورای اداری وتامین شهرستان آغازشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: عملیات اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی 1مگاواتی شهر کشاورز با حضور معاونت سیاسی ,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی ,فرماندار ,معاونین فرماندار,بخشدار وامام جمعه کشاورز آغاز شد.