با حضور فرماندار شاهین دژ:

جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای شهر برگزار شد

جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای شهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین د ژ:جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی به ریاست فرماندارشهرستان شاهین دژ وبا حضور کارشناس مشورتی استان در فرمانداری برگزارشد

فرماندار شاهین دژ دراین جلسه در خصوص کارکرد های هیات تطبیق مصوبات گفت : پس از تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات در خصوص مغایرت و یا عدم مغایرت آن ها تصمیم گیری می شود و بی تردید اگر مصوبه ای مغایرتی با قوانین فرادست داشته باشد، برای بررسی دوباره به شورای مورد نظر ارجاع داده خواهد شد.
رئیس هیت تطبیق شهرستان در خصوص تعداد مصوبات ارسال شده به فرمانداری عنوان کرد: یازده مصوبه در حوزه های مختلف به ویژه عمرانی و اجتماعی از سوی شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان برای تطبیق مصوبات با قوانین، در جهت رفاه و رفع مشکلات مردم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل عدم انجام کار کارشناسی، رعایت دقیق قوانین و مقررات در بررسی و تصویب آیین نامه ‌ها، چهار مصوبه، مورد تایید قرار نگرفت.
مقام عالی دولت تسلط به قوانین را امری ضروری برای نگارش و ارسال لوایح به کمیته تطبیق دانست و افزود: نیازمند کار کارشناسی و تطبیق بیش تر قوانین توسط مسئولان مربوطه پیش از ارسال مصوبات جلسات برای تصویب هستیم چرا که مغایرت در برخی از موارد، باعث معطل ماندن امور در بخش‌های مختلف امورات شهری می شود

بررسی مصوبات یکماه گذشته از دستور کار جلسه هیات تطبیق شهرستان بود.