با حضور مدیرکل وفرماندارشاهین دژ:

مسائل و مشکلات آثار تاریخی شاهین دژ بررسی شد

مسائل و مشکلات آثار تاریخی شاهین دژ بررسی شد
با حضور مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان مسائل و مشکلات آثار تاریخی شاهین دژ بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:با حضور مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان,فرماندار شاهین دژ وجمعی از مسئولین شهرستان مسائل ومشکلات آثار تاریخی شاهین دژبررسی شد.                       
آذین پور فرماندار شاهین دژدراین جلسه با تاکید برتعین تکلیف وضعیت تپه قاپان  گفت :تپه قاپان بعنوان نماد وهویت تاریخی وفرهنگی شاهین دژ باید ساماندهی و تعین تکلیف شود.  
وی به ضرورت تعین تکلیف تپه بدلیل قرار گرفتن در وسط شهرو مشکلات وتبعات بعدی آن اشاره کرد وگفت: رسیدگی به وضعیت تپه قاپان  از مطالبات اصلی مردم این شهر است.
فرماندار شاهین دژ افزود: شاهین دژ ظرفیت های بزرگی در حوزه تاریخی وطبیعی وگردشگری دارد که می تواند بعنوان محرک توسعه شهرستان  واستان عمل کند.
جباری مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز دراین جلسه گفت: در سال جاری با آغاز مطالعه طرح وبرنامه ریزی  وضعیت تپه قاپان مشخص خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی اظهار داشت: میراث فرهنگی بدون کمک وهمراهی مسئولان محلی توانایی حفظ ونگهداری آثار  تاریخی را ندارد.
مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان آذربایجان غربی همچنین در این جلسه در خصوص تعین وضعیت مالکیت حمام وسط شهر ,دیواره دوره قاجاریه و نصب تابلو راهنمای آثار در مراکز تاریخی و نقاط مواصلاتی شهرستان  قول مساعد داد.
درادامه این جلسه دادستان شهرستان ,معاون فرماندار ,بخشدار مرکزی,رئیس میراث فرهنگی شهرستان , شورای شهر وشهردار شاهین دژ مسائل ومشکلات حوزه آثار تاریخی وگردشگری شهرستان را در جلسه طرح نمودند.