با حضور فرماندار:

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در شاهین دژ برگزارشد

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در شاهین دژ برگزارشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ::دکتر "محمدعلی حسین زاده"فرماندار شاهین دژ دراین جلسه ضمن تبریک میلادیگانه منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان(عچ) و هفته سربازان گمنام امام زمان(عج)؛با اشاره به اقدامات اثرگذارنیروی انتظامی درحوزه مبارزه با مواد مخدرگفت:نیروی انتظامی بامجاهدت و اراده جهادی وتقدیم هزاران شهیدگرانقدر درراه مقابله بامواد مخدر،دستاوردهای بزرگی را کسب نموده است.
فرماندارشاهین دژ گسترش اعتیاد و موادمخدر را معلول توطئه استکبار جهانی و شبکه های بزرگ بین المللی تولیدوتوزیع موادمخدر دانست وگفت: اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی مطلوب و ایجاد زمینه فعالیت سالم وسرگرم کننده برای جوانان  می تواند سد محکمی در راه گسترش ونفوذ مواد مخدردرجامعه باشد.
فرماندار شاهین دژ افزود:هر دستگاه اجرایی در حوزه وظایف سازمانی با درک مسئولیت و تعهدخود می تواند بابرنامه ریزی واجرای طرح های پیشگیرانه وآگاهی بخشی به مردم مصونیت های لازم را درجامعه ایجادکند.
 وی اظهارداشت: اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل وآسیب های مهم اجتماعی جامعه امروزما است که کوتاهی در این راه موجبات ضررو زیانهای جبران ناپذیر برای کشور وآحادجامعه خواهدشد.
رئیس شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدرشاهین دژ تشدیدنظارت،فرهنگ سازی وآگاه کردن مردم خصوصاجوانان وپیگیری ایجادکمپ های ترک اعتیاد را از اولویت های این شورا در سال آتی برشمرد.
فرماندارشاهین دژتصریح کرد: مبارزه با اعتیاد ومواد مخدر، امروز روحیه واراده بسیجی ،جهادی وانقلابی می طلبدتابا همدلی و وفاق جمعی نتایج مطلوب را کسب نمود.