با حضور فرماندار شاهین دژ:

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شاهین دژبرگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شاهین دژبرگزار شد
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شاهین دژ به ریاست امیر تیموری، فرماندار شهرستان شاهین دژ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شاهین دژ به ریاست فرماندار شهرستان شاهین دژ وبا حضور اعضای این کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شاهین دژ در این جلسه اظهار داشت: کتابخوانی اصل و اساس فعالیت های فرهنگی است .امروزه پیشرفت جوامع در نتیجه توجه به مقوله مطالعه و انس با کتاب است.

وی با تاکید بر تقویت  کتاب وکتابخوانی وآموزش آن در مدارس گفت: باید همواره دانش آموزان با کتاب در هر شرایطی مانوس باشند .

فرماندار شهرستان شاهین دژ اضافه کرد: جلسات انجمن کتابخانه های عمومی به مراتب از بسیاری جلسات دیگر در حوزه های مختلف با اهمیت تر است و لازم است همه به این امر توجه داشته باشند.

فرماندار شاهین دژ دراین جلسه خواستار پرداخت سهم کتابخانه  عمومی از درآمد شهرداری شد.

در ادامه هریک از اعضای انجمن به بیان نظرات و پیشنهادات خود پیرامون دستور کار جلسه پرداختند و تصمیماتی در راستای بهبود وضعیت کتابخانه ها و میزان مطالعه در شهرستان گرفته شد.

نام گذاری یکی ازخیابان ها یا میادین شهر به نام کتاب، راه اندازی سالن گفتگو در کتابخانه ها، ساخت المان شهری با موضوع کتاب  از تصمیماتی بود که در این جلسه گرفته شد.

در پایان این جلسه با اهدا لوح وهدایایی از تلاش یکساله اعضای انجمن کتاب وکتابخوانی تجلیل بعمل آمد.