حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ در سامانه تلفنی 111 سامد

حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ در سامانه تلفنی 111 سامد
جهت پاسخگویی به سوالات مردم

🔹فرماندار شهرستان شاهین دژروز شنبه‌ 21 اسفند ماه 1400 از ساعت 12 الی  13ظهر باحضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن 111  به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز شهرستان شاهین دژ خواهند  بود.
همشهریان گرامی جهت طرح هرگونه پرسش ، بیان نظرات ، پیشنهادات و مشکلات احتمالی  می توانند در زمان مذکور از طریق تلفن 111  تماس حاصل نمایند.