عملیات اجرایی طرح دو باند کردن جاده شاهین دژ به محمود آباد آغاز شد

عملیات اجرایی طرح دو باند کردن جاده شاهین دژ به محمود آباد آغاز شد

عملیات اجرایی طرح دو باند کردن جاده شاهین دژ به محمود آباد آغاز شد
بمناسبت دهه فجر با حضور معاون استاندار,فرماندار ,مدیرکل راه وشهرسازی عملیات اجرایی طرح دو باند کردن جاده شاهین دژ به محمود آباد آغاز شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:بمناسبت دهه فجر با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی  استاندار,فرماندارشاهین دژ ,مدیرکل راه وشهرسازی عملیات اجرایی طرح دو باند کردن جاده شاهین دژ به محمود آباد آغاز شد.

عملیات اجرایی طرح دو باند کرده جاده شاهین دژ به محمود آباد بطول 2کیلومتر وبا اعتبار 5/5میلیارد تومان بمناسبت دهه فجر با حضور معاون سیاسی ,امنیتی واجتماعی  استاندار,فرماندارشاهین دژ ,مدیرکل راه وشهرسازی و جمعی از مسئولان شهرستانی واستانی آغاز شد