ادای احترام معاون سیاسی استاندار به مقام شامخ شهدای شهر کشاورز

ادای احترام معاون سیاسی استاندار به مقام شامخ شهدای شهر کشاورز

ادای احترام معاون سیاسی استاندار به مقام شامخ شهدای شهر کشاورز
معاونت سیاسی,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی با حضور در مزار شهدای شهر کشاورز به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:معاونت سیاسی,امنیتی واجتماعی استانداری آذربایجان غربی در بدو ورود به شهرستان با حضوردر مزار شهدای شهر کشاورز به مقام شامخ شهدای کشاورز ادای احترام نمودند.

شایان ذکر است حبیب زاده مدیرکل پدافند عامل استان ورمضانی معاون مدیرکل سیاسی معاونت سیاسی استانداری را دراین سفر همراهی می نمودند.