برنامه ملاقات مردمی فرماندار شهرستان شاهین دژ برگزار شد

برنامه ملاقات مردمی فرماندار شاهین دژ برگزار شد

برنامه ملاقات مردمی فرماندار شاهین دژ برگزار شد
دیدار مردمی فرماندار شهرستان شاهین دژ در فرمانداری برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:برنامه ملاقات مردمی ایوب آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ از ساعات اولیه کاری اداری امروز درمحل فرمانداری برگزارشد.

طی روال  دوشنبه هر هفته برنامه ملاقات مردمی فرماندارشهرستان شاهین دژ با اهالی روستاها وشهروندان این شهرستان به صورت چهره به چهره در محل فرمانداری برگزار شد.
مراجعان مسائل ومشکلات خود را با فرماندار این شهرستان در میان گذاشته وخواستار رسیدگی و رفع مشکلات خود شدند. فرماندار شهرستان  پس از بررسی و کارشناسی های لازم در خصوص موضوعات مطروحه، دستورات لازم را برای رسیدگی به مراجع ذیربط صادر کرد.
همچنین لازم به ذکر است؛ برنامه ملاقات مردمی فرماندار شهرستان شاهین دژ با شهروندان هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر در محل فرمانداری  برگزار میگردد که شهروندان محترم میتوانند به منظور صحبت نمودن و بیان خواسته ها و مسائل و مشکلات خود در زمان اعلام شده به فرمانداری شهرستان شاهین دژ مراجعه نمایند.