با حضور فرماندار ونماینده مجلس شورای اسلامی :

مسائل ومشکلات مردم در روستای صفاخانه بررسی شد

مسائل ومشکلات مردم در روستای صفاخانه بررسی شد
با حضور فرماندار شاهین دژ ونماینده شهرستان های شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی ,معاون فرمانداری ,بخشدار مرکزی وجمعی از مدیران ادارات مسائل ومشکلات مردم در روستای صفاخانه بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:مسائل ومشکلات مردم در روستای صفاخانه در بخش مرکزی با حضور فرماندار شاهین دژ,نماینده شهرستانهای شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی ,بخشدار مرکزی ,معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری وجمعی از مدیران ادارات در مسجد روستابررسی شد

"محمدعلی حسین زاده" فرماندارشهرستان  شاهین دژ در این دیدار پس از شنیدن مشکلات اهالیاز سوی رئیس شورای روستا ، دستورات لازم به مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان حاضر در نشست جهت حل مشکلات روستا صادر کرد.

نبود فضای ورزشی، حل مشکل اسناد مالکیت خانه ها، افزایش محدوده روستا، درخواست ایجاد پمپاژ در اراضی کشاورزی و... از بحث هایی بود که در این دیدار مردمی بررسی و تصمیم هایی در خصوص آنها گرفته شد.

فرماندار شهرستان شاهین دژدر این نشست با تاکید بر حل مشکلات روستا گفت: دولت عزم جدی برای محرومیت زدایی و حل مشکلات روستاهای دورافتاده و کم برخوردارکشور داردبر این اساس توسعه روستاها ازاهداف والویت های مهم دولت سیزدهم دکتر رئیسی است.

وی بر ضرورت بازنگری در محدوده روستاها تاکید کرد و گفت: با افزایش محدوده روستاها، و پیگیری مطالبات مردم در حوزه های مختلف, ضمن توسعه و آبادانی روستا در ایجاد امید ونشاط در بین روستائیان  تاثیر خواهد داشت.

فرماندار شاهین دژحضور مسئولین در روستاها و شنیدن مشکلات مردم بصورت میدانی  را؛ راهکاری مهم و هدفمند در حل مشکلات روستاها بیان کرد.