با حضور فرماندار ,امام جمعه:

آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد وایثار ومقاومت در شاهین دژ برگزار شد

آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد وایثار ومقاومت در شاهین دژ برگزار شد
مراسم تجلیل ازپیشکسوتان جهاد وایثار ومقاومت با حضور فرماندار ,امام جمعه در شاهین دژ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:آیین تجلیل ازپیشکسوتان جهادوایثاروشهادت با حضورفرماندار,امام جمعه,اعضای شورای تامین واداری ,خانواده های معظم شهدا وایثارگران در مجتمع فرهنگی حافظ برگزارشد.
ایوب آذین پورفرماندارشاهین دژدراین آیین با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: شهدا و ایثارگران گرانقدر بارشادت خوددرسهای بزرگی رابه ما آموختندوامروزهمه باید تلاش کنند تااین الگوی رفتاری واخلاقی  درجامعه ماندگارباشد.
رئیس ستادتجلیل از پیشکسوتان ایثارومقاومت شهرستان شاهین دژ با اشاره به مجاهدت ورشادت رزمندگان شاهین دژی در 8سال دفاع مقدس گفت:هنوزهم ازبرکات ایثارومجاهدت رزمندگان وایثارگران 8سال دفاع مقدس این مناطق بهره مندهستند.
وی با تاکید بر حفظ وترویج فرهنگ ایثار و مقاومت وانتقال آن به نسل جوان گفت:رسالت امروز ما تبین ایثاروازخودگذشتگی مجاهدان ورزمندگان 8سال دفاع مقدس به نسل جوان کشوراست.
وی افزود:مردم کشور ماهرگزایثارورشادت های رزمندگان را فراموش نخواهند کرد وهمواره قدردان این شجاعتها واز خودگذشتگی خواهندبود.
درادامه این مراسم ازپیشکسوتان ورزمندگان دوران دفاع مقدس با اهدا لوح وهدایایی تجلیل بعمل آمد.