دیدار امام جمعه شهرستان اشنویه با فرماندار شهرستان شاهین دژ

دیدار امام جمعه شهرستان اشنویه با فرماندار شهرستان شاهین دژ
دیدار ماموستا سیدمصطفی خاتمی امام جمعه شهرستان اشنویه با فرماندار شهرستان شاهین دژ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: صبح امروزماموستا خاتمی امام جمعه شهرستان اشنویه وجمعی از مدیران ومعتمدین محلی اشنویه با حضور در دفتر فرماندار شهرستان شاهین دژ با وی دیدارو گفتگو کرد.