باحضور فرماندار:

بازدید سرزده فرماندار شهرستان شاهین دژ از مرکز اورژانس وبیمارستان شهید راثی شاهین دژ

بازدید سرزده فرماندار شهرستان شاهین دژ از مرکز اورژانس وبیمارستان شهید راثی شاهین دژ
فرماندار شهرستان شاهین دژ از مرکز اورژانس وبیمارستان شهید راثی شاهین دژبازدید کرد

به گزارش پایگاه خبری فرمانداری شاهین دژ: "محمدعلی حسین زاده" فرماندار شاهین دژ عصر امروز بهمراه فرماندهی انتظامی ،جانشین ناحیه مقاومت بسیج و معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری با حضور در مرکز اورژانس بیمارستان شهید راثی ضمن بررسی آمار مصدومان احتمالی  چهارشنبه سوری  از بخش های مختلف این مرکز بازدید کرد.
فرماندار شاهین دژ در این بازدید ضمن گفتگوی چهره به چهره و صمیمی بامراجعین وبیماران از چگونگی  ارائه خدمات درمانی وبهداشتی در بیمارستان نظرخواهی نمود.
دکترقلندر زاده مدیر شبکه بهداشت ودرمان در این بازدید گزارشی از وضعیت بیمارستان مسائل ومشکلات و کمبودها و عملکرد شبکه در حضور فرماندار ارائه کرد واز حضور دکتر حسین زاده فرماندار شهرستان شاهین دژ قدردانی کرد.