حضور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری در شاهین دژ بمناسبت هفته دولت