حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ در نمایندگی تراکتور سازی ایران در شاهین دژ

حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ در نمایندگی تراکتور سازی ایران و بازدید از روند تحویل همزمان تراکتور و ادوات به متقاضیان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ ، معاون برنامه ریزی فرماندار، بخشدار مرکزی و ریاست بانک کشاورزی در نمایندگی تراکتور سازی ایران  از روند تحویل همزمان تراکتور و ادوات به متقاضیان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بازدید نمودند.
در این مراسم که حدود ۱۴ دستگاه تراکتور و ادوات به متقاضیان تحویل شد ابتدا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گزارشی از روند جذب اعتبار ارائه نمودند

 آذین پورفرماندار شهرستان شاهین دژ دراین آیین با تاکید برتوسعه وتجهیز کشاورزی شهرستان  ؛ تجهیز کشاورزی شهرستان به ماشین آلات و ادوات مورد نیاز را بسترساز تولید بیشترو افزایش بهره وری ارزیابی واز روند جذب اعتبارات بخش مکانیزاسیون شهرستان ابراز رضایت نمودند.
 شاهین دژ  ۴۶  میلیاردریال، نزدیک۱۷۰ درصد از اعتبارات تخصیصی را دربخشهای زراعت وباغبانی شیلات ودام و۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکنون جذب  که طی آن ۱۹۰ دستگاه تراکتور و ادوات به ناوگان مکانیزاسیون شهرستان اضافه گردیده وانتظار می‌رود این مبلغ تا پایان سال به ۶۰میلیارد ریال افزایش پیدا کند.