صبح امروز در شهر کشاورز:

🇮🇷دیدار فرماندار شهرستان شاهین دژ با شهردار وکارکنان شهرداری کشاورز

🇮🇷دیدار فرماندار شهرستان شاهین دژ با شهردار وکارکنان شهرداری کشاورز
فرماندار شهرستان شاهین دژ با شهردار وکارکنان شهرداری کشاورزدیدار کرد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ: فرماندار شاهین دژ صبح امروز با حضور در شهرداری کشاورز با کارکنان وشهردار کشاورز دیدار وگفتگو کرد
دراین جلسه محمودزاده شهردار کشاورز گزارشی از وضعیت انسانی و عمرانی و مسائل ومشکلات شهرداری را در حضور"دکتر حسین زاده" فرماندار شهرستان شاهین دژ ارائه کرد.