آیین بزرگداشت سالگرد شهادت سردارسپهبد سلیمانی در شاهین دژ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ؛این برنامه بصورت زنده از طریق برنامه شاد دانش آموزی پخش میشد وبا رعایت پروتکل های بهداشتی در این مدرسه برگزارشد