بازدید سرزده:

بازدید فرماندار شاهین دژ از اداره امور مالیاتی,تامین اجتماعی وکمیته امداد امام خمینی (ره)

بازدید  فرماندار شاهین دژ از اداره امور مالیاتی,تامین اجتماعی وکمیته امداد امام خمینی (ره)
"دکتر حسین زاده "فرماندار شهرستان شاهین دژصبح امروز در راس هیاتی متشکل از بخشدارمرکزی،جهادکشاورزی،تعزیرات حکومتی،صمت وراهداری وحمل ونقل جاده ای ازاداره امور مالیاتی,تامین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: "دکتر حسین زاده "فرماندار شهرستان شاهین دژصبح امروز در راس هیاتی متشکل از بخشدارمرکزی،جهادکشاورزی،تعزیرات حکومتی،صمت وراهداری وحمل ونقل جاده ای ازتامین اجتماعی ,امور مالیاتی وکمیته امداد امام خمینی (ره)بازدید نمودند.
دراین بازدیدفرماندار شاهین دژ ضمن دیدار با کارکنان از مراجعین در خصوص چگونگی ارائه خدمات رسانی و تکریم ارباب رجوع  جویا شدند.