بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر:

سخنرانی فرمانداردرخطبه های نماز جمعه اهل سنت شاهین دژ

سخنرانی فرمانداردرخطبه های نماز جمعه اهل سنت شاهین دژ
فرماندارشاهین دژدرخطبه های نماز جمعه اهل سنت بمناسبت هفته مبارزه باموادمخدر سخنرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:فرماندارشاهین دژدرخطبه های نماز جمعه اهل سنت بمناسبت هفته مبارزه باموادمخدر سخنرانی کرد.
"دکترحسین زاده"فرماندارشاهین دژ دراین آیین با تبریک هفته قوه قضاییه وهفته مبارزه با موادمخدروگرامیداشت یادوخاطره شهدای این عرصه گفت:موادمخدر بعنوان یک آسیب اجتماعی امروزبسیاری ازجوانان وخانواده ها راتهدید میکند
وی باتاکید برضرورت آگاهی بخشی به خانواده ها گفت:اطلاع رسانی وبالابردن سطح بینش مردم درخصوص آثار سوموادمخدر امروز ضروری است ضمن اینکه خانواده ها نیز باید نظارت بیشتری برفرزندان خودداشته باشند
فرماندارشاهین دژبه اقدامات سه ماه دولت در  سال جاری درشاهین دژاشاره کردوگفت:درسفر رئیس جمهور محترم به استان 700میلیارد تومان جهت بهسازی وآسفالت راههای مواصلاتی تخصیص پیداکرده است.
وی باتاکیدبرحفظ وحدت وانسجام درشهرستان گفت:الحمدالله،شاهین دژباقومیتهای مختلف  ترک،کرد،چهاردولی،موصلانی وزاخرانلویی نمونه وحدت واتحاداقوام درکل کشورهستند
فرماندارافزود:مجموعه اداری شهرستان بعنوان خادم ملت همواره درراه آسایش وآرامش مردم تلاش خواهند کرد.