جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهین دژبا حضور فرماندار برگزار شد

جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهین دژ برگزار شد

جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهین دژ برگزار شد
چهارمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهین دژ به ریاست "ایوب آذین پور" فرماندار شهرستان شاهین دژ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:چهارمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهین دژ به ریاست "ایوب آذین پور" فرماندار شهرستان شاهین دژ برگزار شد.
فرماندار شهرستان شاهین دژ در این جلسه با تأکید بر ضرورت همکاری بین بخشی بین ادارات شهرستان برای رفع مشکلات بهداشتی و تقویت سلامت عمومی اظهار داشت: با برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح واصولی می توان، از بسیاری از عواملی که سلامت عمومی جامعه را به خطر می اندازند پیشگیری کرد .
فرماندارشهرستان  شاهین دژبا اشاره به انتقادات متعدد مردم ازحضورسگ های ولگرد در مناطق مختلف شهر اظهار داشت: شهرداری ها بعنوان متولی امر باید از طریق برگزاری جلسات کارشناسی با ادارات مرتبط واجرای  دستورالعمل مربوطه ضمن تلاش برای ازبین بردن کاستی ها در جلسه آتی گزارش اقدامات را دراین خصوص ارائه نمایند .

فرماندار شهرستان شاهین دژ در بخش دیگری از سخنان خود همچنین خواستار بازدید ونظارت مستمر کارشناسان بهداشت از مراکزعرضه مواد غذایی در روزهای پایانی سال شد.

دکتر جبارزاده رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نیزدر این جلسه  به بیان گزارشی از مصوبات واقدامات قبلی  جلسات سلامت وامنیت غذایی شهرستان  پرداخت و همچنین ضمن تقدیر ازتعامل ومشارکت اعضای کارگروه وقدردانی از زحمات پرسنل و کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان در راستای خدمات انجام گرفته، آنرا نشانه اهمیت  حوزه سلامت در جهت خدمت صادقه به مردم دانست.

شایان ذکر است در این نشست سایر اعضاء جلسه به طرح نقطه نظرات و راهکارهاواقدامات  مربوطه پرداختند.