بازدیدفرماندار شاهین دژ از کتابخانه عمومی شاهین دژ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری :امیر تیموری فرماندار شهرستان شاهین دژ از قسمت های مختلف کتابخانه عمومی نو والقلم بازدید کرد.